eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 11.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Lubencky vlik
Peter, 24.07.2016 (30057 pretan)

Miestna tra z Plešivca do Muráa je od 1. mája 2011 bez osobnej dopravy, ale aspo nákladná doprava tu ako-tak funguje. Kadý pracovný de chodí manipulaný vlak z Plešivca do Lubeníka, resp. poda potreby „manipulák“ ide a do Revúcej, i dokonca zájde a do Muráa. Dokonca, niekedy ide manipulaný vlak do Lubeníka nielen dopoludnia, ale aj popoludní.

Vdy, ke som na túto lokálku zašiel foti, ma potešilo, ke manipulaný vlak mal poriadne naloené. Vhodných miest na fotenie sa na trati dá nájs dos. V závislosti od dennej doby a aj poda toho, i manipulák bude ma aj postrk.
 
Raz, bolo to pred necelým rokom som mal pri fotení šastie. Poda informácií, ktoré som získal, išli v tom dni manipulané vlaky dopoludnia a aj popoludní. Navyše, záae bolo toko, e oba manipulané vlaky mali postrk. Stúpanie na Koniarsku planinu má z oboch strán stúpanie, a aby bola dodraná norma, musí by ruše nielen na ele vlaku, ale aj na jeho konci. Na ele oboch vlakoch z Lubeníka bol ruše 752.018, postrk zabezpeoval ruše 751.077. Stailo len poka na vhodnom mieste a vlaky vyfoti, pritom sa fotograf mohol zapoúva do dunenia piestov vo valcoch motorových rušov.
 
Dopoludajší manipulák za Gemerským Milhosom
Manipulan vlak
 
O nieo blišie
Manipulan vlak
 
V stúpaní na Koniarsku planinu
Manipulan vlak
 
Manipulan vlak
 
Manipulan vlak
 
Manipulan vlak
 
Ide, ide vláik, ide, ide vlak...
Manipulan vlak
 
Ruše 751.077 tlaí ostošeš
Manipulan vlak
 
Podveerný manipulák zo známeho miesta
Manipulan vlak
 
V oblúkoch Koniarskej planiny
Manipulan vlak
 
dtto
Manipulan vlak
 
a ešte raz, hadí sa vlak...
Manipulan vlak
 
Text a foto: © autor. Vybrané fotografie budú priebene pridané do fotoalbumu motorových rušov radu 751 a radu 752.

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home